Wonen

De VVD is van mening dat we niet alleen onze steden, maar ook onze provincie leefbaar willen houden en daarom kan de woningbouwopgave niet alleen binnenstedelijk worden opgelost. De VVD wil ook bouwen aan de randen van de stad of kern toestaan. De gemeenten in onze provincie vragen hierom. De Noord-Hollanders verwachten actie van ons. 

Klimaat

Alle maatregelen voortkomend uit de klimaatagenda zullen door de VVD getoetst worden op realisme, betaalbaarheid en draagvlak voor burgers en bedrijven. Wij zijn wel groen, maar niet gek!

Economie

Voor de VVD staat keuzevrijheid van vervoer voorop. Helaas concluderen we dat dit nog niet in de hele provincie kan. De VVD wil de komende jaren investeren in wegen, fietspaden en openbaar vervoer en kijken naar slimme mobiliteitsoplossingen. Noord-Holland houdt de laagste provinciale belastingen van Nederland. De VVD is van mening dat de auto geen provinciale melkkoe is. Het leven is al duur genoeg!

Bekijk het verkiezingsprogramma VVD Noord-Holland 2019-2023

Iamnh1