Provinciale Staten zijn het parlement van de provincie. Bij de provinciale verkiezingen stemmen Nederlanders iedere vier jaar op een partij in hun eigen provincie. De uitslag van die verkiezingen bepaalt de samenstelling van Provinciale Staten.

Provinciebestuur

Net als in de landelijke politiek proberen partijen die samen een meerderheid hebben een coalitie te vormen. De provinciale regering noemen we Gedeputeerde Staten, of simpelweg het provinciebestuur. Een lid van het provinciebestuur (een ‘gedeputeerde’) is dus vergelijkbaar met een minister of een wethouder.

De leden van Provinciale Staten controleren het provinciebestuur. Een Statenlid is dus vergelijkbaar met een Kamerlid of raadslid. De provinciale politiek vindt plaats in het Provinciehuis, dat in elke provinciehoofdstad te vinden is.

Taken provincie

De provincies hebben een aantal duidelijke taken. Zij zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, dus zij bepalen grotendeels welke stukken land gebruikt worden voor bijvoorbeeld woningen, wegen, landbouw of natuur. De provincies leggen zelf ook wegen en fietspaden aan, beheren natuurgebieden en houden toezicht op de financiën van gemeenten.

Er is één provinciale belasting: de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Hoe hoog die belasting  is, verschilt per provincie. De hoogte wordt bepaald door de partijen die samen het provinciebestuur vormen.

Verkiezingen 2019

De meeste landelijke partijen, zoals de VVD, doen in alle provincies mee met de verkiezingen van 2019. Zij hebben in iedere provincie een eigen verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en lijsttrekker. Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in zekere zin ook landelijke verkiezingen. De nieuwe Statenleden kiezen namelijk de nieuwe Eerste Kamer.